Stado Ogierów Kętrzyn

Stado Ogierów w Kętrzynie zostało utworzone w 1877 roku po wyprowadzeniu ogierów ze Stadniny Koni w Trakenach. Było obok Georgenburga. Braniewa i Kwidzyna jednym z czterech stad ogierów w Prusach Wschodnich i obsługiwało południowo-wschodnie powiaty Prus Wschodnich. Z tego okresu pochodzi kompleks budynków przeznaczonych dla koni. Kętrzyńska stajnia jest jedną z najdłuższych w Europie (mierzy 200 m długości) i ma 59 boksów oraz 73 stanowiska dla koni. Położona jest w centralnej części miasta w sąsiedztwie jeziorka miejskiego i kompleksu sportowego "Kętrzynianka".

W okresie międzywojennym ok. 75% ogierów stanowiły konie ras szlachetnych, głównie trakeńskie i wschodniopruskie oraz kilka pełnej krwi angielskiej i arabów. Pozostałe 25% były to ogiery ras zimnokrwistych. W końcu II wojny światowej ogiery ze stada były ewakuowane, po wojnie do stada nie wrócił ani jeden. Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie powstało w 1947 roku na bazie ogierów pochodzących z rewindykacji z Niemiec oraz ze stad i stadnin mazurskich. Stado obsługiwało rejony północno-wschodniej Polski, na obszarze działania Białostockiego Związku Hodowców Koni, obejmującego województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie, gdzie hodowano konie zimnokrwiste. Obecnie Stado Ogierów w Kętrzynie działa w strukturach Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. W Kętrzynie utrzymywane są głownie ogiery rasy polski koń zimnokrwisty.

Sport, rekreacja, zwiedzanie stada, wycieczki, przejazdy bryczkami, kuligi... Stado Ogierów położone jest w centrum Mazur, w niewielkiej odległości od Wielkich Jezior, w regionie o dużym ruchu turystycznym. Kętrzyn ma dobre połączenie z Warszawą (250 km) i Olsztynem (100 km). W okolicy znajduje się dobra baza hotelowa i gastronomiczna. Stado w Kętrzynie oferuje miłośnikom koni jazdę w siodle i naukę jazdy konnej wierzchem. Oferuje też przejażdżki powozami ze zwiedzaniem zabytków w okolicznych miejscowościach, wyjazdy bryczkami do Św. Lipki, gdzie znajduje się zabytkowa barokowa bazylika i klasztor ojców Jezuitów oraz do Wilczego Szańca w Gierłoży - głównej kwatery Hitlera z II Wojny Światowej. Organizuje również zwiedzanie zabytków architektonicznych połączone z piknikami i biwakami. Ponadto oferuje przejazdy zaprzęgami, pieczenie wieprza, dzika na ognisku, zwiedzanie stajni łącznie z powozownią. Z atrakcji mogą skorzystać także dzieci. Na terenie Stada znajduje się galeria stała, gdzie prezentowane są różne ekspozycje. W Stadzie Ogierów prowadzone są zajęcia z hipoterapii.

Każdego roku organizowane są pokazy i zawody konne z udziałem czołówki krajowych jeźdźców, znane w kraju i za granicą. Podczas pokazów konnych najwięcej emocji budzi tzw. poręcz, polegająca na złączeniu w rzędzie kilkunastu ogierów zimnokrwistych. Rekord stada, który jest jednocześnie rekordem świata, wynosi 22 ogiery.

Stado Ogierów posiada pensjonat dla koni, zapewnia obsługę hotelową koni pod nadzorem wykwalifikowanego zespołu lekarzy weterynarii. Przy stadzie działa klub jeździecki.

Istnieje możliwość organizowania pokazów z okazji jakichkolwiek imprez na terenie całego kraju.

Serdecznie zapraszamy!
ul. Bałtycka 1, 11-400 Kętrzyn
tel. +48 89 752 51 71