Hodowla bydła


Stadnina Koni Nowe Jankowice należy do jednych z najlepszych hodowców bydła mlecznego i producentów mleka w kraju.


Hodowla bydła w Spółce opiera się na realizacji planu hodowlanego, którego celem jest osiągnięcie jak największego postępu hodowlanego z zachowaniem zmienności genetycznej. Postęp hodowlany dotyczy poprawy cech produkcyjnych z naciskiem na skład i jakość mleka praz oraz poprawy cech funkcjonalnych: zdrowotności wymienia, płodności i długowieczności.


Stado bydła liczy około 1800 szt., w tym około 740 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Krowy utrzymywane są w trzech oborach: w Nowych Jankowicach, Szarnosiu i Lisnowie.


W 2017 roku obora Nowe Jankowice była najlepszą oborą w Polsce w grupie obór liczących od 300,1 do 500 krów z wydajnością 13 192 kg mleka od krowy, a obora Szarnoś - pierwsze miejsce w województwie i piąte w kraju w grupie od 50,1 do 150 szt. z wydajnością 13 174 kg mleka. Bydło z Nowych Jankowic regularnie zajmuje czołowe lokaty na wystawach krajowych. W 2018 roku m.in. w kategorii jałowica w wieku 19-21 miesięcy - czempion oraz super czempion Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Szepietowie, w kategorii krów w drugiej laktacji – wiceczempion Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.