Produkcja roślinna

Żniwa w StadninieProdukcja roślinna prowadzona jest na powierzchni 2340 ha gruntów ornych. Struktura zasiewów podporządkowana jest tendencjom rynku zbytu płodów rolnych oraz potrzebom hodowli. Głównymi roślinami towarowymi uprawianymi w Spółce są: pszenica ozima, rzepak ozimy i kukurydza. Roczna sprzedaż zbóż wynosi ok. 5-7 tys. ton. Sprzedaż zbóż odbywa się poprzez Grupę Producentów Zbóż „Polskie Zboża” Sp. z o.o., która powstała z inicjatywy SK „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. . Udział rzepaku w strukturze zasiewów waha się od 20 do 30%. Spółka sprzedaje go rocznie około 2 tys. ton. Podobnie jak sprzedaż zbóż, sprzedaż rzepaku odbywa się poprzez grupę producencką – Grupę Producentów „Kujawsko-Warmiński Rzepak” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Jankowicach. Na pozostałych gruntach uprawiane są rośliny z przeznaczeniem na pasze dla utrzymywanych w Spółce zwierząt. Spółka prowadzi działalność związaną z produkcją materiału siewnego zgodnie z umowami zawartymi z Poznańską Hodowlą Roślin w Tulcach, z Małopolską Hodowlą Roślin HBP Kraków , HR Strzelce oraz HR Danko. Stadnina posiada w sezonowej sprzedaż trzy odmiany pszenicy: ARKADIA, LEGENDA, BAMBERKA, jęczmienia ozimego KARAKAN oraz owsa BINGO. Odbiorcami produkowanego materiału siewnego są głównie okoliczni producenci rolni.