Sprzedaż koni

Zarówno klacze jak i ogiery nowojankowickie stanowią bezcenną bazę genetyczną, z której korzystają wszyscy krajowi hodowcy. Konie zimnokrwiste hodowane w stadninie Nowe Jankowice od wielu lat zaopatrują stada krajowe w najbardziej wartościowe ogiery. Obserwuje się także ciągłe zainteresowanie prywatnych hodowców. Stadnina Koni „Nowe Jankowice” prowadzi aukcje licencjonowanych ogierów trzyletnich, które odbywają się rokrocznie w październiku w Gospodarstwie Szarnoś gdzie znajduje się wychowalnia ogierków. Do sprzedaży aukcyjnej zostaje wystawionych każdego roku od 12 do 15 ogierów trzyletnich z licencją, Nabywcami ogierów są Stada Ogierów Skarbu Państwa oraz coraz liczniejsza grupa hodowców indywidualnych. Oprócz ogierów Stadnina sprzedaje klacze hodowlane oraz młodzież hodowlaną. Sprzedaże organizowane są w formie aukcji dwukrotnie w ciągu roku w terminie wiosennym i jesiennym.