Pszenica ARKADIA

Plenna, zimotrwała, o niskich wymaganiach glebowych!

  • Nowa, jakościowa pszenica ozima (grupa E/A).
  • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.
  • Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
  • Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2012 roku plonowała najwyżej spośród zarejestrowanych pszenic jakościowych.
  • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.
  • Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
  • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).
  • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 


Plon pszenicy ozimej ARKADIA na tle wzorca w latach 2012-2013,
w poszczególnych rejonach badań PDO, w % wzorca i t/ha.

a1- technologia średnio intensywna         a2 - technologia intensywna

Źródło: COBORU